مجمع نمایندگان و جای خالی یک حمایت!
مجمع نمایندگان و جای خالی یک حمایت!

در حالی که چندی پیش قربانی، رئیس مجمع نمایندگان گیلان از شکل گیری تشکل هایی متشکل از نمایندگان به موازات این مجمع ابراز ناخوشنودی کرده بود، حالا اما عدم موضع گیری مجمع نمایندگان در خصوص اتهامات به نماینده آستارا جای تعجب دارد.

به گزارش لنگرخبر، روزهای اخیر متاثر از واکنش های مقامات استانی و کشوری به موضوع زمین خواری گسترده در گردنه حیران بوده است. در این میان اما نماینده آستارا از جمله افرادی بود که بارها نامش در رسانه ها و البته از سوی نماینده اردبیل مطرح و حتی مستقیماً متهم به زمین خواری به نفع خود و اقوامش شود.

نعیمی اما همواره اتهامات فوق را رد کرده و حتی به صراحت گفت اگر تنها یک مورد زمین خواری به نام او یا یکی از بستگانش صورت پذیرفته باشد حاضر است در محاکم قانونی محاکمه شود.

تا به اینجا شاید همه چیز محدود به اتهام زنی نماینده اردبیل به یکی از نمایندگان گیلان و دفاع نعیمی از خود باشد اما قضیه وقتی رنگ و بوی دیگری می گیرد که نعیمی به صراحت می گوید از سوی یکی از نمایندگان ادوار مجلس تهدید به قتل با اسلحه شده است!

قابل تامل اما عدم موضع گیری مجمع نمایندگان در خصوص حمایت از نماینده آستارا بوده است. مجمع نمایندگان استان گیلان هیچگونه واکنشی نسبت به تهدید یکی از اعضای مجمع توسط نماینده ادوار و اتهام زنی به وی توسط نماینده استان مجاور نداشته و گویا قرار هم نیست واکنشی در این خصوص نشان دهد!

هر چند دکتر قربانی از زمانی که عهده دار ریاست این مجمع شده است، نشان داده است که نسبت به کوچکترین بی احترامی نسبت به مجمع نمایندگان حتی اگر از سوی اعضای آن هم باشد، حساس است. نمونه اخیر آن واکنش شدید رئیس مجمع نمایندگان گیلان به اظهارات قابل بحث یکی از نمایندگان بوده است. با این حال باید گفت اگر مجمع نمایندگان تا کنون نسبت به اظهارات نماینده اردبیل و اتهام زنی وی به یکی از اعضای این مجمع واکنشی نشان نداده است، به این دلیل بوده که این موضوع را مرتبط با مجمع ارزیابی نکرده است!

بی شک این قضیه می تواند معیاری برای شناخت هر چه بیشتر وحدت میان نمایندگان گیلان باشد.