پرزیدنتِ حقوقدان اصل ۱۲۵ قانون اساسی را برعکس خواند!/ دولت نباید قبل از تصویب مجلس، توافقی امضا کند
پرزیدنتِ حقوقدان اصل ۱۲۵ قانون اساسی را برعکس خواند!/ دولت نباید قبل از تصویب مجلس، توافقی امضا کند

روحانی تلاش کرد تا با توسل به قانون اساسی، در موضوع توافق هسته‌ای، مجلس را دور بزند؛ غافل از اینکه او فرآیند مشخص شده در اصل ۱۲۵ را برعکس خوانده است!

حسن روحانی برای اثبات اینکه توافق هسته ای نیازی به تصویب مجلس ندارد، به یکی از اصول قانون اساسی متوسل شد اما آن را برعکس خواند!

به گزارش لنگرخبر به نقل از صراط، مقام های دولت روحانی در روزهای پس از حصول توافق هسته ای، متن توافق را بی نیاز از تصویب مجلس می دانستند. دلیل آنها عمدتا این بود که چون توافق در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد.

با این وجود، رییس جمهور در کنفرانس خبری اخیر خود، به روش دیگری برای اثبات این موضوع روی آورد. روحانی به اصل ۱۲۵ قانون اساسی اشاره کرد ولی فرآیند اشاره شده در این اصل را برعکس عنوان کرد!

روحانی در نشست خبری اش گفت: “طبق قانون اساسی، اصل ۱۲۵ می‌گوید وقتی معاهده و توافقنامه‌ای را رییس‌ جمهور و یا نماینده رییس‌ جمهور امضاء می‌کند آن را برای تصویب به مجلس می‌فرستد. ما چیزی را امضا نکردیم. آنچه امروز دارد، انجام می‌گیرد، در واقع نسبت به اجرای یک معاهده‌ای است که قبلاً ایران آن را پذیرفته است.”

این در حالی است که اصل ۱۲۵ قانون اساسی می گوید: “امضای عهد نامه ها, مقاوله نامه ها, موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.”

مشخص است که طبق اظهارات روحانی، ابتدا توافق باید توسط رییس جمهور یا نماینده اش امضا شود و به مجلس برود در حالی که طبق قانون اساسی، توافق باید ابتدا در مجلس تصویب شود و سپس رییس جمهور یا نماینده اش آن را امضا کنند.

بر این اساس، توسل روحانی به اصل ۱۲۵ نشان می دهد که اساسا دولت تا قبل از تصویب مجلس، نباید موافقتنامه ای بین المللی را امضا کند! با این وجود، رییس جمهور حقوقدان، فرآیند موجود در این اصل را برعکس عنوان کرده است.

گفتنی است مقام معظم رهبری، در خطبه های نماز عید فطر تاکید کرده بودند: برای تصویب متن تهیه شده، باید مسیر قانونی پیش بینی شده طی شود البته چه این متن تصویب شود چه نشود اجر مذاکره کنندگان محفوظ است ان شاءالله.