«محراب پور» رئیس شورای شهر چاف و چمخاله شد
«محراب پور» رئیس شورای شهر چاف و چمخاله شد

مهران محراب پور با کسب ۵ رای برای یک سال به عنوان رئیس شورای شهر چاف و چمخاله انتخاب شد.

به گزارش لنگرخبر، جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر چاف و چمخاله، عصر امروز در سالن جلسات این شورا برگزار شد.

در این جلسه مهران محراب پور با کسب ۵ رای برای یک سال به عنوان رئیس شورای شهر چاف و چمخاله انتخاب شد.

حامد آرزم به عنوان نائب رئیس، حسن آژیر خزانه دار، حجت شعبان نیا سخنگو و کامران زاغی منشی شورای شهر چاف و چمخاله هستند.

پیش از برگزاری انتخابات مذکور کامران زاغی در سال گذشته تصدی ریاست شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله را به‌ عهده داشت.