گزارش تصویری از نشست ادبی ردپای باران با موضوع درنگی بر غزل معاصر
گزارش تصویری از نشست ادبی ردپای باران با موضوع درنگی بر غزل معاصر

نشست ادبی ردپای باران با موضوع درنگی بر غزل معاصر گیلان عصر دیروز (پنج شنیه) در سالن اجتماعات ارشاد لنگرود برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر، نشست ادبی ردپای باران با موضوع درنگی بر غزل معاصر گیلان عصر دیروز (پنج شنیه) در سالن اجتماعات ارشاد لنگرود برگزار شد.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15)