افزایش قیمت بنزین قطعی شد/در مورد بنزین، نفت‌گاز و CNG با تغییر قیمت روبه‌رو خواهیم بود و در بقیه حامل‌های انرژی به قیمت سال گذشته خواهد بود.   به گزارش لنگرنیوز ایرج ندیمی درگفت‌وگو بافارس در مورد تصمیمات امروز جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: در این جلسه رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد […]

افزایش قیمت بنزین قطعی شد/در مورد بنزین، نفت‌گاز و CNG با تغییر قیمت روبه‌رو خواهیم بود و در بقیه حامل‌های انرژی به قیمت سال گذشته خواهد بود.

 

به گزارش لنگرنیوز ایرج ندیمی درگفت‌وگو بافارس در مورد تصمیمات امروز جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: در این جلسه رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها برای سال جاری به تصویب رسید؛ در حالی‌که پیشنهاد دولت رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود.

http://langarnews.ir/images/1392/2/2.29.jpg

وی ادامه داد: به این ترتیب در مورد بنزین، نفت‌گاز و CNG با تغییر قیمت روبه‌رو خواهیم بود و در بقیه حامل‌های انرژی به قیمت سال گذشته خواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این ارقام متوسط قیمت پیشنهادی با توجه به فوب خلیج فارس بنزین ۴۶۰ تا ۸۰۰، نفت گاز ۲۰۰ تا ۲۵۰ و CNG هم ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.

 

وی افزود: درآمد محقق شده دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ رقمی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است و مابقی آن را تا رقم مصوب در بودجه سال گذشته که ۶۵ هزار میلیارد تومان را از محل دیگری تأمین کرده و از محل بازتوزیع نبوده است.