ابوالمشاغل دولت تدبیر و امید به لنگرود می آید + زمان
ابوالمشاغل دولت تدبیر و امید به لنگرود می آید + زمان

اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور دولت تدبیر و امید صبح فردا برای شرکت در جلسه شورای اداری به لنگرود سفر میکند.

به گزارش لنگرخبر، اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور دولت تدبیر و امید صبح فردا دوشنبه برای شرکت در جلسه شورای اداری به لنگرود سفر میکند.

اکبر ترکان یکی از مسئولین دولت اعتدال است که دارای چند شغل می باشد و به عنوان ابوالمشاغل دولت یازدهم می توان از آن نام برد.

مشاور ارشد رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، رییس هیات موسس دانشگاه شمال، سرپرست معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری اسلامی ایران از جمله پست های اکبر ترکان است که بعد از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون مشغول به کار است.

1