تاخیر دو ساعته ابوالمشاغل دولت اعتدال برای شرکت در جلسه شورای ادارای لنگرود
تاخیر دو ساعته ابوالمشاغل دولت اعتدال برای شرکت در جلسه شورای ادارای لنگرود

طبق پیامک اطلاع رسانی که توسط روابط عمومی فرمانداری لنگرود ارسال شد زمان جلسه شورای اداره ساعت ۱۰ اعلام شد.

به گزارش لنگرخبر، طبق اعلام قبلی فرمانداری لنگرود قرار بود اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور دولت تدبیر و امید صبح امروز دوشنبه راس ساعت ۸ در جلسه شورای اداری فرمانداری شرکت کند و ساختمان نظام مهندسی لنگرود را نیز افتتاح کنند.

طبق پیامک اطلاع رسانی که توسط روابط عمومی فرمانداری لنگرود ارسال شد زمان جلسه شورای اداره ساعت ۱۰ اعلام شد که البته به نظر می رسد برای حضور ابوالمشاغل بنفش قامتان به زمان بیشتری نیاز است.

اکبر ترکان یکی از مسئولین دولت اعتدال است که دارای چند شغل می باشد و به عنوان ابوالمشاغل دولت یازدهم می توان از آن نام برد.

مشاور ارشد رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، رییس هیات موسس دانشگاه شمال، سرپرست معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری اسلامی ایران از جمله پست های اکبر ترکان است که بعد از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون مشغول به کار است.

در سفرهای چندی دیگر از وزرا، معاونین، مشاوران و … دولت تدبیر به شهرستان لنگرود نیز شاهد تاخیر های چند ساعته بودیم.

پ ن : آقایان تدبیر و امید، لطفا در زمان تشریف فرمایی شما در شهرستان ها تدبیر بیشتری به خرج دهید تا روسا و مسئولین شهرستان ها که باید به استقبال شما بیایند ساعت مشخصی را آماده باش باشند نه اینکه چند ساعت مدیران یک شهرستان از اول وقت ادارای خود را برای تشریف فرمایی دولتی ها آماده کنند که این کار موجب عدم پاسخگویی به ارباب رجوع می شود.