رسانه ها توانستند بازار گرمی خوبی برای گردنه حیران ایجاد کنند/معماری روستای گیلان نشان دهنده میراث کهن استان در ساختمان سازی است

اکبر ترکان اضافه کرد : گیلان تنها استان کشور است که دارای معماری روستایی است و این نشان دهنده میراث کهن گیلان در ساختمان سازی است که متاسفانه میراث گذشته ساختمان سازی در بناهای امروزی مشاهده نمی شود.

به گزارش لنگرخبر، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در حاشیه افتتاح ساختمان نظام مهندسی لنگرود با بیان اینکه در برنامه های اول و دوم توسعه کشور صنعتی سازی شمال کشور به دلیل زمین های کشاورزی دیده نشد گفت : اقتصاد های برجسته دنیا از نظر کشاورزی هم برجسته و شاخص هستند ولی باید در نظر گرفت که المان و امریکا به عنوان کشور های قدرتمند در اقتصاد جهانی، سهم کشاورزی آن ها در تولید ناخالصی به ترتیب ۵ و ۳ درصد است.

وی افزود : ما باید برای کشاورزی تلاش و آن را توسعه دهیم ولی نباید بگوییم که با توسعه کشاورزی یک شهر، آن شهر هم توسعه یافته است.

اکبر ترکان با بیان اینکه صنعتی شدن یک انتخاب نیست بلکه یک باید است، اظهار کرد : در کیش رکود ساختمان سازی وجود ندارد و ساختمان ها بنا و به فروش نیز می رسند و مسئولان کیش نیز توانستند که زیبا سازی شهری را نیز پیاده سازی کنند.

مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به اینکه رسانه ها توانستند بازار گرمی خوبی برای گردنه حیران ایجاد کنند و برخی را متوجه جاذبه طبیعی آن منطقه کنند، تصریح کرد : شاید بهتر باشد که مدیر کل ره و شهرسازی گیلان تدبیر کند و منطقه ای در گردنه حیران را به صورت قانونی به شهرک تبدیل کرده و به فروش برسانند نه اینکه هر کسی برای خود اقدام به بنای ساختمان های غیر قانونی در منطقه ای با طبیعت زیبا کند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اضافه کرد : گیلان تنها استان کشور است که دارای معماری روستایی است و این نشان دهنده میراث کهن گیلان در ساختمان سازی است که متاسفانه میراث گذشته ساختمان سازی در بناهای امروزی مشاهده نمی شود.

وی با تاکید به نظارت بیشتر نظام مهندسی به ساخت ساختمان ها و در نظر گرفتن زیبا سازی شهری، گفت : کسی از اداره قند و شکر توقع ندارد که در ساخت و سازها میراث کهن ساختمان سازی را در نظر بگیرد.

اکبر ترکان گفت : حوزه های فعالیت نظام مهندسی را میتوان با همکاری شهرداری ها گسترده تر کرد.