تمام رای هایی که ماده ۱۰۰ صادر می کند خلاف واقع است/انتقاد لاهوتی از نماهای ساختمان و ساخت و سازهای خلاف

لاهوتی با انتقاد از نماهای ساختمان و ساخت و سازهای خلاف و بد در استان های شمالی، خاطرنشان کرد: ساخت و سازهای خلاف، استان های شمالی را به مرز خطر و انفجار رسانده است که باید این موضوع مدیریت شود .

به گزارش لنگرخبر، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح ساختمان نظام مهندسی لنگرود با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی یک سازمان مردم نهاد است، گفت : قانون نظام مهندسی یکی از دغدغه های مهم است که  این قانون در سال ۱۳۷۴ تهیه شده است که در زمان خود قانون خوبی محسوب یم شد اما امروز با وجود افزایش مهندسان متخصص که در هر شهرستانی کمتر از هزار نفر مهندس متخصص دارای پروانه داریم، جوابگو نیست.

مهرداد لاهوتی با تاکید براینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای اینکه بازدارنده باشد، در حال حاضر رافع است، افزود: تمام رای هایی که ماده ۱۰۰ صادر می کند خلاف واقع است و فقط اگر ۶ ماه اعضای این کمیسیون تصمیم درست بگیرند و رای درست صادر کنند، خلافی انجام نمی شود.

وی اظهار کرد : اگر صدور پروانه های ساختمانی به جای شهرداری به نظام مهندسی محول شود قطعا شاهد قانون گرایی بیشتری در شهر سازی و ساختمان سازی را خواهیم بود.

نماینده مردم لنگرود با اشاره به سهم صنعتی سازی در قانون برنامه پنجم، تصریح کرد : عمر متوسط ساختمان های فعلی ۲۰ تا ۲۵ سال است که با صنعتی سازی عمر ساختمان ها دو برابر می شودو از طرف دیگر قیمت ساختمان ها هم تا ۱۵ درصد کاهش پیدا میکند.

مهرداد لاهوتی گفت : آخرین افزایش قیمت بعد از سال ۱۳۸۶، در سال ۱۳۹۱ انجام شد که بعد از افزایش قیمت های غیر منطقی، دو سه سال باید اصلاح قیمت صورت گیرد که الان نیز در وضعیت اصلاح قیمت هستیم.

وی با بیان اینکه استان های شمالی با محدودیت زمین مواجه هستند، تصریح کرد: شهرها طولی افزایش می یابد در حالی که با توجه به مرغوبیت زمین ها و با لحاظ نکات فنی می توانیم ساختمان هایی با طبقه های بیشتر ساخته شود.

نماینده لنگرود در مجلس با انتقاد از نماهای ساختمان و ساخت و سازهای خلاف و بد در استان های شمالی، خاطرنشان کرد: ساخت و سازهای خلاف، استان های شمالی را به مرز خطر و انفجار و چهره شهر ها را مخدوش کرده است که باید این موضوع مدیریت شود .