مخالفان برجام در مجلس + جدول اسامی
مخالفان برجام در مجلس + جدول اسامی

اگرچه تیم مذاکره کنده مأموریت خود را در پرونده هسته‌ای به اتمام رساند، اما مشکلات و نقاط ابهام در متن برجام باعث شد نمایندگان مجلس بر اساس حق قانونی خود درخواست بررسی تخصصی متن تهیه شده را داشته باشند، درخواستی که با مخالفت اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها روبرو شد.

به گزارش لنگرخبر، بعد از به اتمام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و تهیه متن برجام توسط غرب و آمریکا و مشورت تیم مذاکره کننده ایرانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، خواستار بررسی متن برجام شدند، خواسته‌ای قانونی که با مخالفت‌های طیف اصلاح‌طلب، حامی دولت و دولتی‌ها روبرو شد، حسن روحانی در رأس مخالفین بررسی برجام در مجلس، اعلام کرد ما هیچ توافقی را امضا نکرده‌ایم که بخواهیم به مجلس بفرستیم و دیگر مخالفان نیز اظهارنظرهایی بر اساس سلیقه شخصی خود ابراز کردند.

آنچه در ادامه می‌آید، جدول اظهارنظرهای مخالفین مجلس در بررسی برجام است.