نیروهای مسلح همانند مالک اشتر باشند/ سخنرانی های رهبر معظم انقلاب برای مردم تشریح شود
نیروهای مسلح همانند مالک اشتر باشند/ سخنرانی های رهبر معظم انقلاب برای مردم تشریح شود

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: وقتی یک نیروی انتظامی و نظامی از صدر تا ذیل دارای باورهای دینی باشد آن باورها او را مثل مالک اشتر کنترل می کند.

به گزارش لنگرخبر، آیت الله زین العابدین قربانی در دیدار با روحانیون عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گیلان اظهار کرد: طبعا قدرت، زور و اسلحه غرور می آورد و نمی شود نیروی نظامی و انتظامی و هوائی و زمینی را همینطور رام کرد، چون قوی و با قدرت هستند.

نماینده ولی فقیه در گیلان خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی آمد قدرت ها را هم مهار کرد، یعنی اسلحه ها و قدرت هایی که دست نیروی نظامی و انتظامی و امثال اینها بود آنها را با فرهنگ مهار کرد و در کنار نیروهای صاحب قدرت یک نیروهای علمی و فرهنگی گذاشت که مسایل دین را به آنان بگویند و باور به این مسایل را در آنان ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: وقتی یک نیروی انتظامی و نظامی از صدر تا ذیل دارای باورهای دینی باشد آن باورها او را مثل مالک اشتر کنترل می کند که وقتی عابر بی ادب خاکروبه بر سرش می ریزد به جای تنبیه وی به مسجد می رود تا در حق آن شخص دعا کند که از مردم آزاری دست بردارد .

59494-500x335

امام جمعه رشت ابراز نمود: اگر نیروهای مسلح ما امروز مسلح به ادب اسلامی باشند تصمیمات عجولانه نمی گیرند، اقدامات غیر عادلانه نمی کنند و ادب اسلامی و دستورات دین را رعایت می نمایند .

آیت الله قربانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی یکی از اقداماتی که کرده ایجاد سازمان عقیدتی سیاسی در ابعاد مختلف در نیروهای نظامی و انتظامی است که مکتب اسلام آنان را هدایت می کند و فکر می دهد.

نماینده ولی فقیه در گیلان ادامه داد: در این راه تا آنجا پیشرفت داریم که در میان نیروهای مسلح، حافظ ، قاری، معلم و عامل به قران زیادی داریم که این یک نعمت بزرگی می باشد .

وی افزود: وقتی فرماندهان و بزرگان مان دینی و الهی باشند، مردم در رفتارشان بیشتر از بزرگانشان تبعیت می کنند تا والدینشان و این یک امر مسلم است .

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: نیروی انتظامی که دیروز بی حساب مردم را می گرفت و می زد و می کشت امروز با رهنمودهای مقام معظم رهبری و روحانیتی که به آنان فکر می دهند راههای درست را پیدا کرد و به آن عمل می نماید .

49794-500x335

آیت الله قربانی گفت: گروهی که می تواند جامعه را اداره کند همان عالمان ربانی هستند که در راس آنان مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب قرار دارد که امروز دوست و دشمن اعتراف دارد که رهبر ما ناخدای کشتی انقلاب و اسلام هستند و یک سخنرانی ایشان دنیا را تکان می دهد.

امام جمعه رشت خاطرنشان کرد: رهبری به جهت موقعیت سیاسی نمی تواند و نباید ریز مسایل را بیان نماید بنابراین شما باید سخنرانی های رهبر را برای مردم تشریح کنید، حلال و حرام را تبیین کنید، قرآن را برای عزیزان زیر مجموعه تفسیر کنید ، این می طلبد که شما هم عالم ربانی باشید و خودتان را به عالمان ربانی تبدیل کنید.

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: توصیه می کنم به همین معلومات معمولی خود بسنده نکنید دنبال مسایل فقهی، تفسیری ، کلامی، فلسفی و تاریخی بروید و خود را به علوم و فنون روز مجهز کنید تا بتوانید به اشکالاتی که بر اسلام وارد می کنند و کسی نمی تواند پاسخگوی آن باشد پاسخ کامل و جامع دهید .

آیت الله قربانی گفت : اخیرا دیدم بعضی ها که دانش آموخته مکتب اسلام هم هستند مشکلات و مسایلی را علیه اسلام بیان کردند که ناگزیر شدم برای این مسایل پاسخی تهیه نمایم و کتابی تحت عنوان “پژوهشی نو درباره قرآن و علوم قرآنی” نگارش کنم .

9729-500x335