مراسم کلنگ زنی شرکت تعاونی فرهنگیان کومله انجام شد + تصویر

ظهر امروز مراسم کلنگ زنی شرکت تعاونی فرهنگیان کومله با حضور اعضای شرکت تعاونی و فرهنگیان این بخش انجام شد.

به گزارش لنگرخبر، ظهر امروز مراسم کلنگ زنی شرکت تعاونی فرهنگیان کومله با حضور اعضای شرکت تعاونی و فرهنگیان این بخش انجام شد.

رضا قاسم نژاد به خبرنگار لنگرخبر گفت : این زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع در نظر گرفته شده است که زیر بنای ساختمان ۳۹۲ متر مربع در دو طبقه می باشد.

مدیر عامل شرکت تعاونی فرهنگیان کومله افزود : برای احداث و افتتاح این بنا دو سال زمان پیش بینی شده است که مبلغ برآوردی ۲۵۰ میلیون تومان می باشد.

1 (1) 1 (2) 1 (3)