بازدید اعضای بسیج رسانه لنگرود از طرح های اقتصاد مقاومتی + تصاویر

عصر روز گذشته جمعی از اعضای بسیج رسانه شهرستان لنگرود به همراه طاهر اعتماد مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه لنگرود از ۴ طرح اقتصاد مقاومتی این شهرستان از نزدیک بازدید کردند.

به گزارش لنگرخبر، عصر روز گذشته جمعی از اعضای بسیج رسانه شهرستان لنگرود به همراه طاهر اعتماد مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه لنگرود از ۴ طرح اقتصاد مقاومتی این شهرستان از نزدیک بازدید کردند.

هدف از برگزاری این اردوهای رسانه‌ای، معرفی الگوهای عملی طرح‌های فعال اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعتی و کشاورزی شهرستان و پوشش خبری و تصویری این طرح‌ها است.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28)