نشانه گیری و زدن تیر خلاص به رهبر نظام، از برنامه های استکبار است/هدف دشمن از مذاکره، نفوذ در کشور است

حسینی افزود : هجمه طراحی شده و پیچیده شده دشمن بر علیه سرمایه های نرم هر کشور برنامه ریزی می شود و هدفشان در امروز تغییر ذائقه مردم از اعتقاداتشان است و اصلی تریم هدف دشمن، ریختن طرح دوستی و شکستن قبح استکبار ستیزی در کشور است.

به گزارش لنگرخبر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی اراکی عصر امروز در مراسم یادواره ۱۱۵ شهید بخش کومله لنگرود با بیان اینکه دو طول تاریخ دو نوع حکومت وجود داشت که هرکدام دارای خصوصیات زیادی هستند، گفت : نظام حکومتی و ولایتی طاغوت و نظام حکومتی و ولایتی اولیا الهی و معصومین از این دو نوع حکومت ها هستند.

استاد حوزه و دانشگاه گفت : نظام حکومتی طاغوت مربوط به حزب شیطان است که سردار آن ابلیس است که همواره در طول تاریخ، از طریق استعمارگری و استکبار با جهانیان مقابله میکند که پرچم دارر امروز طاغوت، امریکا است.

حسینی اراکی اظهار کرد : نفوذ، حیله و تسلط بر کشورها و چپاول گریو غارت گری سه برنامه استکبار برای رسیدن به اهداف خود است که در گذشته از طریق جنگ سخت برنامه ریزی میکرد که ایران نیز ۸ سال درگیر جنگ سخت با امریکا و هم پیمانانش بود که با روحیه جهادی جوانان ایران، استکبار راه به جایی نبرد.

وی با اشاره به فرموده امام خمینی مبنی بر اینکه شهدا راه صد ساله را یک شبه طی کردند، تصریح کرد : بعد از انبیا و صدیقین هیچ کسی مانند شهدا از فضل و کردم خداوند بهره مند نشد و فرومده خدا در قرآن در خصوص شهدا، که آنان زنده اند و در نزد پروردگار روزی میخورند بزرگترین مانور خداوند در قرآن برای شهدا است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به سه حیات شهدا، اضافه کرد : حیات برزخی که ویژه شهدا است که از قدرت فوق العاده ای برخورد دارر است و امتداد برزخ آنها به حیات زندگی ما بر میگردد و به همین دلیل خدا فرمود که شهدا ناظر اعمال انسا ها هستند و شهادت میدهند که متاسفانه در این خصوص کوتاهی میکنیم و توجهی نداریم.

وی با بیان اینکه حیات محشردومین حیات شهدا است، افزود : حیات ولایی سومین حیات شهدا است و مسئولین باید توجه کنند که منصب های خود را به واسطه شهدا به دست آوردند و اگر بی اعتقادی نسبت به شهدا وجود داشته باشد مسیرشان مانند برخی از نمایندگان، وزرا و حتی انقلابی های سابقه دار که هم اکنون در شبکه های ماهواره ای بر علیه انقلاب و شهدا سخنرانی میکنند.

حجت الاسلام حسینی اراکی گفت : شهدا موجودی عرشی و متصل به خدا است و به واسطه شهدا میتوان به کرامت دست یافت و رستگار شد.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد : امروز نظام توسعه و سلطه غرب به سرکردگی امریکا، صهیونیست و هم پیمانانشان متوجه شده اند که راه تصاحب سرزمین ها از طریق جنگ سخت به دست نمی آید و فعالیت های خود را بر پایه عقیده های مذهبی و اعتقادی جوانان و مردمان کشورها برنامه ریزی و از طریق جنگ نرم وارد عمل میشوند که تفکر خود را بر روی بشریت القا کنند.

وی افزود : هجمه طراحی شده و پیچیده شده دشمن بر علیه سرمایه های نرم هر کشور برنامه ریزی می شود و هدفشان در امروز تغییر ذائقه مردم از اعتقاداتشان است و اصلی تریم هدف دشمن، ریختن طرح دوستی و شکستن قبح استکبار ستیزی در کشور است.

حسینی اراکی با بیان اینکه استکبار به واسطه پنج اصل تغییر ارزش ها، عوض شدن باورها، رفتار، آداب و رسوم، علاقه ها و نشانه گیری و زدن تیر خلاص به رهبر نظام برنامه های جنگ نرم خود را برنامه ریزی کرده است ، اظهار کرد : امریکا بداند که با توافق و مذاکره نمیتوانند در کشور نفوذ کنند و همواره رهبری و مردم هوشیار هستند.