سایت اجاره ای سایتی است که سابقه چنگ اندازی به بیت المال را دارد
سایت اجاره ای سایتی است که سابقه چنگ اندازی به بیت المال را دارد

سایت اجاره ای سایتی است که مدت ها در یکی از سازمان ها مستقر و از اموال بیت المال استفاده می کرد و سرانجام با افشاگری های سایت خزر و سایر رسانه های ارزشی به طرز مفتضحانه ای از آن جا اخراج شد.

به گزارش لنگرخبر به نقل از خزر، چندی پیش یکی از افراد که به فحاشی و تهمت پراکنی در فضای سیاسی استان شهره است و ید طولایی در انتصابات فامیلی، تهدید فعالان رسانه ای، ارسال پیامک های بی شرمانه و … دارد، در یک گفتگو، اتهامات بی اساسی را به خزر نسبت داد که البته با واکنش بسیاری از رسانه ها همراه شد!

فارغ از راستایی آزمایی این اظهارات مضحک که مرغ پخته را نیز به خنده وا می دارد، لازم به ذکر است این نخستین باری نیست که این فرد اقدام به تهمت پراکنی نسبت به اشخاص و رسانه های اصولگرا و ارزشی می نماید و البته آخرین بار هم نخواهد بود. با این وجود ذکر چند نکته ضروری است:

۱٫ سایت اجاره ای سایتی است که مدت ها در یکی از سازمان ها مستقر و از اموال بیت المال استفاده می کرد و سرانجام با افشاگری های سایت خزر و سایر رسانه های ارزشی به طرز مفتضحانه ای از آن جا اخراج شد.

۲٫ سایت اجاره ای سایتی است که از طریق هوچی گری یکی از نزدیکان نماینده خود، اقدام به جذب رپرتاژ می نماید.

۳٫ سایت اجاره ای سایتی است که تنها در جهت منافع یکی از نزدیکان نماینده مدیرمسئول خود قلم می زند و یک روز یک نماینده شرق گیلانی را به جهت حسادت مستحق بدترین ها می داند و روز دیگر برای اینکه مدیرمسئولش به گدایی پست افتاده است، به تعریف و تمجید از تمام نمایندگان می پردازد!

۴٫ سایت اجاره ای سایتی است که علاقه زیادی به دست اندازی به بیت المال دارد وهم اکنون نیز در ساختمانی مستقر است که شنیده می شود متعلق به یکی از سازمان های دولتی بوده و از اموال بیت المال محسوب می شود.

۵٫ سایت اجاره ای سایتی است که یکی از فعالان آن تبلیغات سازمان متبوع خود را به آن واگذار کرده و ماهانه مبالغی را به عنوان هزینه تبلیغات از سازمان تحت امر خود به این سایت اختصاص می دهد!

در پایان بدیهی است که شان نهادهای نظارتی اجل از آن است که در جهت منافع برخی افراد و عزیزان دلبندشان گام بردارند! بی تردید نهادهای نظارتی مختص به یک فرد نبوده و وظیفه آنان حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی  و جایگاه رفیع ولایت بوده و قرار نیست اگر رسانه ای به نقش یک فرد در انتصاب یک شبه یکی از بستگانش آن هم بدون داشتن هیچ رزومه ای اشاره کرد، مورد برخورد توسط نهادهای نظارتی قرار گیرد چرا که بی تردید وظیفه تمام مسئولین جان بر کف و خدوم نهادهای برآمده از انقلاب، دفاع از قانون اساسی و حریم ولایت است و در این راه با احدی سر سازش ندارند.