صادق خرازی کذاب بودن خود را ثابت کرد
صادق خرازی کذاب بودن خود را ثابت کرد

صادق خرازی که تمام تلاش خود را برای حضور حداکثری در رسانه ها و دیدن شدن انجام می دهد تا شاید از این طریق بتواند در انتخابات مجلس مورد توجه افکار عمومی قرار بگیرد، در گفتگو با روزنامه شرق بار دیگر ادعایی را تکرار کرد که تا کنون سه بار از سوی سعید جلیلی تکذیب شده است.

صادق خرازی که تمام تلاش خود را برای حضور حداکثری در رسانه ها و دیدن شدن انجام می دهد تا شاید از این طریق بتواند در انتخابات مجلس مورد توجه افکار عمومی قرار بگیرد، در گفتگو با روزنامه شرق بار دیگر ادعایی را تکرار کرد که تا کنون سه بار از سوی سعید جلیلی تکذیب شده است.

به گزارش لنگرخبر، خرازی در بخشی از این گفتگو ضمن بیان ادعاهای واهی، بدون سند و کذب خود که به چای پاسخ به انتقادات فنی- کارشناسی جلیلی به متن برجام، شبیه یک بیانیه سیاسی سراسر کینه توزانه است، مدعی شد جلیلی بعد از مذاکرات استانبول از سوی رهبر انقلاب تذکر گرفته است!

این در حالی است که سعید جلیلی  حداقل در سه نوبت این ادعا را تکذیب کرده و آخرین بار نیز در جلسه کمیسیون برجام در پاسخ به این مساله تاکید کرد که این ادعا از اساس کذب محض است و کسی که این ادعای نادرست را تکرار می کند «کذاب» است.

گفتنی است خرازی در میان خود اصلاح طلبان نیز به عنوان فردی کذاب شهرت دارد.