پخش مصاحبه سخنگوی شورای شهر لنگرود در خصوص احداث کارخانه کمپوست در شبکه یک + زمان

در این خصوص با هماهنگی هایی که سردبیر لنگرخبر با برنامه سرزمین ما شبکه یک سیما انجام شد مصاحبه تصویری رقیه سروری سخنگوی شورای شهر لنگرود در خصوص نتیجه و پیگیری های تیم مدیریت شهری در خصوص موضوع پسماند شهرستان در این برنامه پخش خواهد شد.

به گزارش لنگرخبر، با توجه به مشکلات زیست محیطی در شهرستان لنگرود و جمع آوری زباله های شهرستان و معضل پسماندی که در شهرستان و حتی در استان قرار دارد تیم مدیریت شهری شهرستان لنگرود طی در برگزاری جلساتی تصمیم بر احداث کارخانه کمپوست در شهرستان لنگرود را دارند.

در این خصوص با هماهنگی هایی که سردبیر لنگرخبر با برنامه سرزمین ما شبکه یک سیما انجام شد مصاحبه تصویری رقیه سروری سخنگوی شورای شهر لنگرود در خصوص نتیجه و پیگیری های تیم مدیریت شهری در خصوص موضوع پسماند شهرستان در این برنامه پخش خواهد شد.

این برنامه امشب(جمعه) بعد از سریال تبریز در مه حدود ساعت ۲۳ از شبکه  یک سیما در برنامه سرزمین ما پخش میگردد.

پیش از این گزارش هایی در خصوص موضوعات پسماند و زباله های دپو شده در تالاب کیاکلایه، برداشت شن از شلمانرود و … در برنامه سرزمین ما پخش شده بود.

1