تغییر ساعت رسمی کشور از امشب
تغییر ساعت رسمی کشور از امشب

ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب (سی ام شهریورماه) یک ساعت به عقب کشیده می شود.

به گزارش لنگرخبر، براساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود.

مطابق همین قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور به وضعیت سابق برگردانده می شود.