توهین مرعشی به مردم برخاسته از روحیه دیکتاتوری وی و همفکرانش است
توهین مرعشی به مردم برخاسته از روحیه دیکتاتوری وی و همفکرانش است

عضو کمسیون فرهنگی گفت: جریان فکری مرعشی رای مردمی را می خواهند که با آنها همراه هستند و گرنه به بدترین نوع ممکن به اعتقادو انتخاب مردم توهین می کنند، توهین مرعشی به شرف مردم برخاسته از روحیه دیکتاتوری وی و همفکرانش است.

به گزارش لنگرخبر، سیدمرتضی حسینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ، درباره صحبت‌های اخیر حسین مرعشی و توهین به حامیان دولت نهم و دهم و شرافت مردم،گفت: متاسفانه این چنین افرادی که مردم را به بدترین الفاظ خطاب می‌کنند یک روح استکباری دارند که هر کس مخالف آنها باشد تمام توان خود را جهت از میان برداشتن آن می‌گذارند تا آن فرد، آن تفکر و یا عقیده مخالف، نابود شود.

وی ادامه داد: دولت نهم و دهم با تمام اشکالاتش توانسته بود جریانات امثال مرعشی را منزوی کند، تا قبل از سرکار آمدن دولت نهم و دهم کسی جرأت نزدیک شدن به جریانات مرعشی و فرزندان آقای هاشمی رانداشت، کسی نمی‌توانست علیه آنها حرفی بزند، باید قبول کنیم اگر امروز قوه قضائیه توانسته است مهدی هاشمی را محاکمه کند یا با مفسدان اقتصادی وابسته به این جریان برخورد کند، از ثمرات همان دوران انزوا و ایجاد جریان و زمینه سازی مردمبود، به همین دلیل جریان خانواده هاشمی و یا مرعشی ها از مردمی که به فرد دیگری غیر از حلقه هاشمی رای داده بودند، کینه به دل دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: جریان فکری مرعشی  تا به مردم نیازی نداشته باشد کاری با مردم ندارد، آنها رای مردمی را می خواهند که با آنها همراه هستند و گرنه به بدترین نوع ممکن به اعتقاد، نظر و انتخاب مردم توهین می کنند، توهین مرعشی به شرف مردم برخاسته از روحیه دیکتاتوری وی است.

به گزارش لنگرخبر، مرعشی روز گذشته گفته بود: اگر کسی از تکرار دولت‌ احمدی‌نژاد تنش نلرزد یک ایرانی “باشرف” نیست.