مقام دوم تیمی، کیوکوشین کاراته بانوان لنگرود در مسابقات قهرمانی کشور

تیم کیوکوشین کاراته باشگاه ورزشی پوریای ولی لنگرود در قالب تیم استان گیلان توانست در مسابقات قهرمانی کشور در بخش کاتا مقام دوم تیمی کمربند زیر قهوه ای و در بخش کاتا مقام سوم تیمی کمربند قهوه ای مشکی را بدست آورد .

به گزارش لنگرخبر، تیم کیوکوشین کاراته باشگاه ورزشی پوریای ولی  لنگرود در قالب تیم استان گیلان توانست در مسابقات قهرمانی کشور که در مجموعه ورزشی شهید حیدرنیای تهران مورخ ۹۴/۰۶/۲۰ برگزار گردید در بخش کاتا مقام دوم تیمی کمربند زیر قهوه ای  و در بخش کاتا مقام سوم تیمی کمربند قهوه ای مشکی را بدست آورد .
تیم  مذکور به مربیگری سرکار خانم مطهره غفاری نژاد راهی این مسابقات گردید .
اسامی مدال آوران :
لاله رحیمی  (مدال طلا – کومیته )     مطهره شاهنظری ( مدال نقره – کومیته )   هما طاهر پور ( مدال نقره – کومیته ) – هما طاهر پور ( مدال برنز-
کاتا )  حسنیه شعبانی ( مدال برنز – کاتا )   معصومه سلیمانی ( مدال طلا – کاتا )   معصومه سلیمانی ( مدال نقره – کومیته )  متینه جهاندیده ( مدال
طلا – کاتا )  متینه جهاندیده ( مدال طلا – کومیته )  مائده بانبرتینا  ( مدال طلا – کاتا )   مائده بانبرتینا ( مدال برنز – کومیته )  زهرا میررزاقی ( مدال
برنز – کومیته )  نرجس وطن خواه ( مدال برنز – کاتا )   رویا فرید ( مدال برنز – کومیته )
1