آقای شهردار لطفا ما را نبرید!

درقسمتی ازپیاده روی خیابان سعدی رشت، نزدیک بازار روز این شهر، به غیر از کنده کاری پیاده رو، دور چند درخت واقع درآنجا، با نوارهای زرد رنگ گرفته شده است و روی درختان کاغذهایی چسبانده اند که روی این کاغذ ها نوشته شده است: آقای شهردار لطفا ما را نبرید!

به گزارش لنگرخبر، به نقل از پرنیان گیل، رما درباره نوشته های روی این درختان وعلتِ کشیدنِ نوار زرد دورتادوراین درختان، ازچند فروشنده اطراف سوال کرد. آنان درپاسخ گفتند: ظاهرا نزدیک این مکان قرار است میدانی ساخته شود وباید این درختان قطع شوند.

چند وقت پیش تعدادی از درختانِ خیابان امام خمینی رشت توسط شهرداری رشت قطع شد و اظهارنظرات و کمپین های مختلفی درباره این اتفاق به راه افتاد. فرماندار رشت درنشست خبری مردادماه با تاکید براینکه اتفاق خلاف قانونی در رابطه با قطع درختان نیفتاده است، گفت: قبل ازاین کار باید آمادگی لازم درافکارجمعی ایجاد می شد و مردم ازعلت آن اطلاع پیدا می کردند که همان ایجاد بسترهای حمل ونقل شهری است.

حال درختان خیابان سعدی رشت به چه منظوری قرار است قطع شوند، سوالی است که خبرنگار پرنیان گیل در بخش بعدی گزارش از مسئولان شهرداری رشت جویا می شود.

 210-450x338 35-450x338 114-450x338