نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس لنگرود توسط پدران شهدا +گزارش تصویری

صبح امروز در آغاز سال تحصیلی جدید زنگ ایثار و مقاومت در مدرسه دخترانه فرزانگان توسط مسئولان و پدران شهدا نواخته شد.

به گزارش لنگرخبر، صبح امروز در آغاز سال تحصیلی جدید زنگ ایثار و مقاومت در مدرسه دخترانه فرزانگان شهرستان لنگرود، توسط مسئولان و پدران شهدا نواخته شد.
1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26)