افزایش ۵ رشته کارشناسی ارشد در لنگرود/شنبه آخرین زمان ثبت نام و تکمیل ظرفیت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر از افزایش ۵ رشته کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر از افزایش ۵ رشته کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد.
دکتر کیوان صائب گفت : رشته های مگاترونیک، برق قدرت، سیستم های برق قدرت، ژئوتکنیک و طراحی کاربردی میکانیک ۵ رشته کارشناسی ارشد است که دانشجویان برای ترم جدید میتوانند به سایت azmoon.org مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه دانشجویان برای تکمیل ظرفیت در این رشته ها میتوانند به دانشگاه آزاد لنگرود مراجعه کنند اظهار کرد : شنبه ۱۱ مهر ماه اخرین مهلت برای ثبت نام و تکمیل ظرفیت میباشد.
رئیس دانشگاه آزاد لنگرود با اشاره به افزایش رشته ها در کارشناسی در این دانشگاه افزود : رشته مهندسی نفت با ۴ گرایش حفاری، اکتشاف، استخراج و مخرن و رشته علوم تربیت بدنی و مهندسی پزشکی نیز به رشته های کارشناسی دانشگاه ازاد لنگرود اضافه شد.
دکتر صائب با بیان اینکه کد محل دانشگاهی لنگرود در سایت مرکز آزمون ۴۸۴ می باشد، اضافه کرد : دانشجویان می توانند در تکمیل ظرفیت و درخواست جابجایی رشته های فوق اقدام کنند و با مراجعه به سایت azmoon.org رشته مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام کنند.