حال آیت الله قربانی مساعد است
حال آیت الله قربانی مساعد است

فرزند آیت الله قربانی درباره حال جسمی ایشان گفت: حال آیت الله قربانی مساعد است و خوشبختانه در سلامت کامل به سر می برند.

به گزارش لنگرخبر، محمد مهدی قربانی با اشاره به نا مساعد شدن حال آیت الله قربانی در زمان ایراد خطبه های این هفته نماز جمعه رشت توضیح داد: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت جسمانی آیت الله قربانی مساعد بوده و در سلامت کامل به سر می برند.

وی درباره دلیل کسالت ایشان توضیح داد: فشار روحی ناشی از حادثه هفته گذشته منا و به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان که ۲۵ نفر آنها گیلانی بوده اند و حوادث اخیر یمن و همچنین فشار کاری ناشی از جلسات متعدد در هفته گذشته باعث شد تا قوای بدنی و روحی ایشان کمی تحلیل رفته و امروز نتوانستند خطبه های دوم را ایراد کنند.

قربانی ادامه داد: حادثه شهادت زایران گیلانی ایشان را بسیار متاثر کرده تا جایی که بعد از هر نماز برای ارواح این زائران طلب مغفرت کرده و از درگاه خداوند برای بازماندگانشان صبر و شکیبایی مسئلت می کنند.

فرزند آیت الله قربانی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر ایشان در سلامت کامل به سر برده و حالشان مساعد است، از روز شنبه کلیه فعالیت های خود را همچون روزهای گذشته از سر خواهند گرفت.