سرباز وظیفه ای با پنج فرزند و یک نوه (۲)

“یوسف بری ” سرباز وظیفه ای است که با پنج فرزند و یک نوه ، مشغول انجام وظیفه در یکی از پاسگاهای انتظامی شهرستان زنجان می باشد.  به گزارش لنگرنیوز از سایت خبری پلیس ، این عزیز که در پاسگاه انتظامی گرماب شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان خدمت می کند با وجود داشتن پنج […]

“یوسف بری ” سرباز وظیفه ای است که با پنج فرزند و یک نوه ، مشغول انجام وظیفه در یکی از پاسگاهای انتظامی شهرستان زنجان می باشد. 

به گزارش لنگرنیوز از سایت خبری پلیس ، این عزیز که در پاسگاه انتظامی گرماب شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان خدمت می کند با وجود داشتن پنج فرزند و یک نوه ، خدمت سربازی را یک وظیفه دانسته و معتقد است که مشکلات نباید مانعی برای انجام وظیفه باشد.

وظیفه” بری ” با حضور در سامانه ۱۴۷ با سرهنگ ” علیرضا صالحی ” فرمانده انتظامی استان زنجان دیدار و مسائل خود را مطرح کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان نیز در این دیدار با مسائل و مشکلات این عزیز آشنا و دستورات لازم را برای رفع آنها صادر کرد.