۴۴ دانش آموز دختر لنگرود به مناطق عملیاتی غرب اعزام شدند + تصاویر

صبح امروز، ۴۴ نفر از دانش آموزان هنرستان دخترانه فاطمیه لنگرود به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

به گزارش لنگرخبر، صبح امروز، ۴۴ نفر از دانش آموزان هنرستان دخترانه فاطمیه لنگرود به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

این سفر که ۴ روز است دانش آموزان از مناطق عملیاتی مرصاد، گیلان غرب، اسلام آباد، سرپل ذهاب و بازی دراز بازدید میکنند.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)