بازدید آتش نشانان لنگرود از ۲ جانباز جنگ تحمیلی + تصاویر
بازدید آتش نشانان لنگرود از ۲ جانباز جنگ تحمیلی + تصاویر

همزمان با ایام دفاع مقدس و روز آتش نشان، آتش نشانان لنگرود از ۲ جانباز لنگرودی بازدید کردند.

به گزارش لنگرخبر، همزمان با ایام دفاع مقدس و روز آتش نشان، آتش نشانان لنگرود از ۲ جانباز لنگرودی بازدید کردند.

احمد سخاوت و امیر شیخی دو تن از جانبازان دفاع مقدس هستند که در زمان انقلاب نیز در شهرستان فعالیت مستمر داشتند.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21)