گزارش تصویری از شنبه بازار لنگرود

بازار لنگرود از جمله بازارهای درجه اول استان گیلان است که همواره فروشندگان دوره گرد را به سوی خود می کشاند.

به گزارش لنگرخبر، یکی از شهرستان هایی است که در هفته دو بازار در روز هی شنبه و چهارشنبه دارد که حتی مردم شهرهای همجوار نیز برای تهیه میوه و سیفی جات خود به بازار لنگرود مراجعه میکنند.

در لنگرود چندین روز از هفته این بازار برپا می شود؛ شنبه بازار، چهارشنبه بازار و جمعه بازار، بازارهایی هستند که در این روزهای هفته در گیلان برپا می شوند.

بازار لنگرود از جمله بازارهای درجه اول استان گیلان است که همواره فروشندگان دوره گرد را به سوی خود می کشاند.

رونق این بازار به گونه ای است که بیشتر فروشندگان این بازار، زحمت راه را از شرق گیلان و استان مازندران برای حضور در این بازار هموار می سازند و گروهی نیز از غرب گیلان و کوهپایه های رودبار و رستم آباد در میان آنها دیده می شوند.

در میان فروشندگان، زنان زحمت کش روستاها نیز هستند؛ بسیاری از محصولات کشاورزی منطقه که به صورت خرده فروشی در بازار بوسیله آنان ارائه می شود ، برای جلب مشتریان با سود کمتری همراه است و خریداران در ارتباط با آنان رضایت بیشتری دارند.

 

2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) بازار روز 2 (7) 2 (8) 2 (9) 2 (10) 2 (11) 2 (12) 2 (13) 2 (14) 2 (15) 2 (16) 2 (17) 2 (18) 2 (19) 2 (20) 2 (21) 2 (22) 2 (23) 2 (24) 2 (25) 2 (26) 2 (27) 2 (28) 2 (29) 2 (30) 2 (31)