مسابقات قرآن کریم مرحله شهرستانی در لنگرود برگزار شد

مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم در دوگروه خوهران و برادران با رقابت ۶۳ نفر برگزار گردید

به گزارش لنگرخبر، مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم در دو گروه خوهران و برادران با رقابت ۶۳ نفر توسط اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان لنگرود برگزار گردید.

در گروه خواهران که به میزبانی آستان مقدس امامزاده محمد (ع)کیاکلایه برگزار شد نفرات برتر در رشته های مختلف معرفی شدند.

 

 

نام و نام خانوادگی نام رشته عنوان
مریم صنعتی ترتیل اول
صدیقه میرموسوی ترتیل دوم
فاطمه وطنی ترتیل سوم
مینا ایمانی فلاح قرائت اول
رقیه دیانت دار قرائت دوم
سیده غذرا میرحسینی حفظ ۵ جزء اول
سیده فاطمه سلمانی پور حفظ ۵ جزء دوم
زهرا نصر ثابت قدم حفظ ۵ جزء سوم
کبری خوش سرشت حفظ ۱۰ جزء اول
آمنه امین حفظ ۲۰ جزء اول

درگروه برادران نیز که به میزبانی آستان مقدس امامزاده سید رضا چالکیاسر برگزار گردید افراد ذیل در رشته های مختلف حائز رشته های برتر شدند .

نام و نام خانوادگی نام رشته عنوان
حسین رفیع پور ترتیل اول
رحمان رضائی ترتیل دوم
میثم غنی پور ترتیل سوم
محمد ابراهیم طلوع قرائت اول
علی اکبر زراعتی قرائت دوم
محمد نیک روان قرائت سوم
علی اکبر زراعتی اذان اول
هادی نوروزی اذان دوم
محمد نیک روان اذان سوم
سید یحیی بادوام دعا خوانی اول
رحمان رضائی دعا خوانی دوم
حسین رفیع پور دعاخوانی سوم

شایان ذکر است سه نفر برتر هر رده دریک ماه آینده در مرحله استانی مسابقات حضور خواهند داشت .

 

1 photo_2015-10-04_10-18-44 photo_2015-10-04_10-18-47