سروده شاعر لنگرودی در خصوص قربانیان منا

زین العابدین آذرارجمند لنگرودی ، شاعر لنگرودی در خصوص تشییع پیکر قربانیان منا شعری را سروده که در زیر آمده است.

به گزارش لنگرخبر، زین العابدین آذرارجمند لنگرودی ، شاعر لنگرودی در خصوص تشییع پیکر قربانیان منا شعری را سروده که در زیر آمده است.

به نام خدا
تقدیم به عزیزانی که در شهرمان تشییع می شوند :

در ظلمت شب ماه تمام آمده اند
بی خویشتن از شُرب مدام آمده اند
آنان به تأسی از ابا عبد الله
اینگونه ز حج ناتمام آمده اند …