تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر لنگرود کاهش یافت + جزئیات کامل

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهرها را به‌تفکیک جمعیت تعیین کردند.

به گزارش لنگرخبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، پس از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وارد بررسی جزییات این طرح شدند.

بهارستان‌نشینان با تصویب ماده یک این طرح، یک متن را جایگزین ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن کردند.

طبق این مصوبه مجلس مقرر شد تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به‌شرح زیر باشد:

الف- شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل

ب- شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی‌البدل

پ- شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی‌البدل

ث- شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، ۱۳ نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل

ج- شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی‌البدل

چ- شهر تهران ۲۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر عضو علی‌البدل.

وکلای ملت در تبصره این ماده مصوب کردند ملاک تشخیص جمعیت هر شهر آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

به گزارش لنگرخبر ، در مورد شهر لنگرود، پیش از این تعداد اعضای اصلی شورای شهر ۹ عضو و تعداد اعضای علی البدل هم ۴ عضو بود که حالا این تعداد با مصوبه مجلس و در صورت تأیید شورای نگهبان به ۷عضو اصلی و ۵عضو علی البدل کاهش یافته است.