تشییع پیکر ۵ قربانی لنگرودی حادثه منا به روایت تصویر(۲)
تشییع پیکر ۵ قربانی لنگرودی حادثه منا به روایت تصویر(۲)

عصر امروز پیکر مطهر ۵ قربانی لنگرودی حادثه منا با حضور پرشور شهروندان لنگرودی تشییع و در گلزارهای شهدای به خاک سپرده شدند.

به گزارش لنگرخبر، عصر امروز پیکر مطهر ۵ قربانی لنگرودی حادثه منا با حضور پرشور شهروندان لنگرودی تشییع و در گلزارهای شهدای به خاک سپرده شدند.

ابراهیم فخری، حیدر حسینی سرایی، کریم پورتقی مقدم، علی اصغر صالحی، احمد اسماعیلی چافی ۵ قربانی بودند که بر روی دستان مردم تشییع شدند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20