افشاگری عضو شورای شهر از دخالت نماینده رشت در انتخاب شهردار!
افشاگری عضو شورای شهر از دخالت نماینده رشت در انتخاب شهردار!

یکی از اعضای شورای شهر فومن در جلسه ۱۰۹ شورای اسلامی این شهر صراحتاً پرده از دخالت نماینده رشت در انتخاب شهردار فومن برداشت!

به گزارش لنگرخبر، جلسه ۱۰۹ شورای شهر فومن با حواشی جالبی همراه بود. نعمتی، یکی از اعضای شورای شهر فومن در نطق خود در خطاب به نظری، دیگر عضو این شورا گفت: ” حاج خانم شما که از آقای عامر نوشته اید خودتان به آقای عامر رای نداده اید زیرا به دستور نماینده رشت به فرد دیگری رای دادید، این رویه شما اصلا درست نیست و اگر هر مشکلی دارید همین جا حل نمایید!”(اینجا را بخوانید)

این اظهارات نعمتی اما تصدیقی بر حرف و حدیث هایی بود که حکایت از دخالت یکی از نمایندگان رشت در انتخاب شهردار فومن داشت. هر چند آقای نماینده همواره دخالت خود را در انتخاب شهردار فومن، تکذیب می کرد اما شنیده های خبرنگار خزر در همان زمان هم حکایت از چیز دیگری داشت. 

هر چند سرانجام نماینده فومن اجازه دخالت را در این خصوص به نماینده رشت نداد، اما فرد مورد نظر آقای نماینده برای تصدی بر شهرداری فومن، مدتی بعد توانست با تامین هزینه یکی از جشن های نماینده رشت، مزد خود را بگیرد!