دولت محصولات نامرغوب را خرید تضمینی نمی‌کند

عضو کمسییون عمران مجلس با بیان اینکه دولت محصولات نامرغوب را خرید تضمینی نمی کند، گفت: دولت درباره اقلام غیرمرغوب باید نرخ توافقی اعلام کند تا توازن نرخ قیمت در بازار کشاورزی حفظ شود.

به گزارش لنگرخبر، مهرداد بائوج‌لاهوتی  درگفت وگو با خبرنگار خانه ملت درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: با تعیین نرخ برخی اقلام نامرغوب درصنعت کشاورزی می‌توانیم  از جولان دلالان در این صنعت پردرآمد جلوگیری کنیم.

نماینده مردم لنگرود  درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راکد کردن خرید و فروش برنج  با سواستفاده دلالان به اقتصاد کشاورزی لطمه وارد می کند،ادامه داد: کشاورزان مجبور هستند درهمین راکدی خرید و فروش محصولات خود را بفروش برسانند ؛زیرا کشاورزان باید هزینه‌های تولید را جبران کنند.

وی ادامه داد:زمانی که خرید و فروش محصولات کشاورزی راکد می‌شود، در گام نخست کشاورز ضرر می کند زیرا کشاورز مجبوراست حتی با بهای پایین محصولاتش را به فروش برساند تا برای جبران هزینه‌های تولید  مقروض نشود.

بائوج لاهوتی افزود: اگر دولت نرخ توافقی برای دیگراقلام محصولات کشاورزی نامرغوب تعیین کند،دلالان نمی توانند از قیمت توافقی که دولت درنظرمی گیرند محصولات کشاورزی را پایین ترخریداری کنند.

نماینده لنگرود درمجلس، ادامه داد: درمجموع دولت باید از حقوق کشاورزا ن در زمینه  تولید محافظت کند؛زیرا  اگر حمایت به نحو کارشناسی شده انجام  نشود؛بدیهی است که کشاورزان انگیزه‌های برای کاشت،داشت و برداشت محصولاتشان نخواهند داشت.

عضوکمیسیون عمران مجلس، یادآورشد: کشاورز صف اول تولید در اقتصاد کشاورزی است و بنابراین اگر تولید محصولات کشاورزی برای کشاورز توجیه  منطقی نداشته باشد؛بدیهی است که کشاورز رغبتی به کاشت محصول نخواهد داشت ودر نتیجه ما به واردات وابسته می شویم.