سرپرست شهرداری لنگرود معارفه شد + تصویر

صبح امروز مراسم معارفه سرپرست سوم شهرداری لنگرود در عمر دوساله شورای دور چهارم در شهرداری لنگرود برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر، صبح امروز مراسم معارفه سرپرست سوم شهرداری لنگرود در عمر دوساله شورای دور چهارم در شهرداری لنگرود برگزار شد.

این مراسم که با حضور کارمندان و برخی از اعضای شورای شهر انجام شد تقی شریفی مسئول حراست شهرداری لنگرود برای دومین بار به عنوان سرپرست معارفه شد.

گفتنی است که روز گذشته افشین گلباغی از سوی شورای شهر لنگرود به دلیل قانع نشدن در طرح سوال از شهردار استیضاح شده بود.

1 2 3 4