نفوذ دیدگاه برخی افراد در داخل از توطئه های آمریکا هم خطرناکتر است

کشور ما یک کشور انقلابی است مانند سایرکشورهایی که در طول تاریخ انقلاب کردند، درست است که انقلاب ما یک ویژه گی خاص خودشو داشت که آن هم احیاگری دین و معنویت در دنیای معاصر بوده است.

به گزارش لنگرخبر،دکتر عمران علیزاده، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت، با حضور در دفتر پایگاه خبری ۸دی به مصاحبه حول موضوع سیاست تعامل و گفتگوی دولت اعتدال با آمریکا پرداخت و در این باره صحبتهایی ایراد شد که در ادامه با هم میخوانیم:

۸دی: با توجه به اینکه یکی از پایه های اصلی انقلاب اسلامی ایران اصل استکبار ستیزی و مقابله با سلطه گران و سلطه جویان، به سرکردگی آمریکاست و همچنین باتوجه به اینکه امام خمینی بارها فرموده اند که همه ی گرفتاری های ما از آمریکاست و اگر ما را صدبار بکشیدو زنده کنید باز دست از مبارزه با آمریکا برنخواهیم داشت، با وجوداین ایدئولوژی صریح و مشخص، آیا به نظرشما سیاست تعامل و گفتگوی مستقیم و یا اتفاقی! دولت جناب آقای روحانی با ایالات متحده آمریکا از لحاظ قانونی موجب وهن جمهوری اسلامی نیست؟
به نظربنده چنانچه هر کشوری بخواهد در نظام بین الملل با کشورهای دیگر تعامل داشته باشد نیاز به یک وزن دارد، اصل و چگونگی روابط با کشورها را وزن این کشورها مشخص مینماید وزن جمهوری اسلامی ایران را سه هویت مهم و مشخص تعیین میکند این هویتها عبارت هستند از:
۱-هویت ملی ما، داشته های فرهنگ ملی ما چه قبل و چه بعداز اسلام ۲-هویت وحدت بخش دینی ما (ما دارای کاملترین دین روی زمین هستیم که در تمام مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی و حقوقی نظر داردو این هویت دینی به کشور ما وزن داده که البته دشمن به دنبال کمرنگ نمودن این عامل و هویت در کشور است) ۳- عامل دیگرکه خیلی مهم است عامل انقلابی بودن میباشد.

IMG_7862
کشور ما یک کشور انقلابی است مانند سایرکشورهایی که در طول تاریخ انقلاب کردند، درست است که انقلاب ما یک ویژه گی خاص خودشو داشت که آن هم احیاگری دین و معنویت در دنیای معاصر بوده است. کشورهای انقلابی در دنیا یک ویژه گی مشترک دارند و آن این است که با مستکبرین جهان مبازه و مقابله میکنند چون قدرتهای مستکبر همواره جلوی انقلابات مهم جهان می ایستند وقتی که انقلاب فرانسه رخ داد قدرتهای خارجی به دنبال مداخله در این انقلاب بودند در مورد انقلاب روسیه و الجزایر هم همینطور، هرچند این کشورها در بسیاری از موارد در ادامه به بیراهه رفتند و از مسیر اصلی انقلاب منحرف شدند اما اگر مابخواهیم این هویت انقلابی و ضداستکباری را از نظام بگیریم معنیش این است که با دست خودمون وزن ژئوپولوتیک کشورمان را در معادلات جهانی کم کردیم به عنوان مثال اگر امروز میبینیم که در مذاکرات هسته ای ایران و غرب ، وزیرامورخارجه ایالات متحده آمریکا که به برخی کشورها ده دقیقه هم شاید کمتروقت مصاحبه ی تلفنی میدهد با وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران ماه هاست که پشت میز مذاکره نشسته است و مهمترین ملاقاتهای خودش را در عرصه بین المللی کنسل میکند و این مسئله به این دلیل است که پشتوانه ی شخصیت حقوقی وزیر امورخارجه ایران همان سه هویتی است که اشاره نمودیم همان مقاومتها و ایستادگی ها در برابر قدرتهای زورگوی دنیا که باعث عزت و احترام برای جمهوری اسلامی ایران شده است. یعنی ما هویت انقلابیمان را نیاز داریم تا بخواهیم وزن خودمان را در معادلات بین المللی همواره بالا نگه داریم
۸دی: به نظر شما آیا مشی انقلابی دولت قبل در ایجاد این وزن بین المللی تاثیر داشته است؟
صد در صدهمین تاثیر داشته است، و حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران را بیشتر کرده است البته بنده به چگونگی و راه های ارتباط با کشورها در دولت قبل نقدهایی دارم ولی اصل این حرکت و استراتژی یعنی افزاش حوزه نفوذ ایران مانند حضور در آمریکای لاتین که حیاط خلوت آمریکا محسوب میشود با تکیه برهمان هویت انقلابی بوده است چراکه ما از لحاظ دینی و ملی اشتراکاتی با این کشورها نداریم بنابراین هویت انقلابی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نه تنها برای کشور مشکلی ایجاد نمیکند اگه درست و به جا از آن استفاده شود وزن ژئوپولوتیک کشورما را درتعاملات بین الملل افزایش میدهد.

۸دی: رویکرد نخبگان سیاسی ما در برابراین سه هویت چگونه است؟
از ابتدای این انقلاب با برخی افراد و گروه های سیاسی مواجه بودیم که از همان روزهای اول، همصدا با سیاستهای قدرتهای سلطه گردنیا که ما آمریکا را سردسته ی آنها میدانیم، سعی در تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران داشتند و در خارج نیز برخی به دنبال همین هدف بودند و در اواسط دهه ی ۱۳۸۰ هم این کار ادامه داشت و برخی روزنامه ها که امروز به عنوان روزنامه های زنجیره ای مشهور هستند وجود نظام مبتنی بر ولایت فقیه در ایران را سبب این مسئله میدانستند که کشور به سمت جنگ میرود وتجزیه بشود. امروز نیز همگام با ایالات متحده، رفتار و نیت برخی کنشگران و نخبگان سیاسی هم در داخل عوض شده است.
بنده امروز معتقدم که قدرت سیاسی آمریکا از دهه های قبل کمتر شده و شاهد افول قدرت آمریکا در جهان هستیم ( که این مسئله نیاز به یک بحث تخصصی دارد) و به موازات آن قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیشترشده است.

ماامروز شاهد نخبگان سیاسی هستیم که اتفاقا با اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی هم مشکلی ندارند اما معتقدند اگرما با آمریکا کنار نیاییم جمهوری اسلامی دچار مشکلات اساسی مانند جنگ و درگیری خواهدشد آن گروه میگویند مگر حضرت امام نگفته بود که حفظ نظام از اوجب واجبات است؟ پس بنابراین باید برای حفظ اصل نظام با آمریکا تعامل و سازش نمود که به نظر بنده نفوذ این دیدگاه در بدنه جمهوری اسلامی ازدیدگاه تغییر ساختار آمریکایی ها بسیار خطرناکتر است اما در مقابل این تفکر اشتباه، تفکر رسمی و قانونی جمهوری اسلامی قرار دارد که نظرات حضرت امام و مقام معظم رهبری در همین راستا قرار میگیرد، حضرت آقا معتقدند که اگر ما ساختار نظام را هم حفظ نماییم اما رفتارانقلابی و دینی ما درتعاملات بین المللی تغییر بکند، این تغیر رفتار نهایتا به تغییر ساختار منجرخواهد شد بنابراین ما در اینجا دو شاخه تفکر داریم …