گزارش تصویری تشییع پیکر حاج علی ثامنی از جانباختگان فاجعه منا در شلمان

مراسم تشییع پیکر حاج علی ثامنی از جانباختگان فاجعه منا در لنگرود و شلمان برگزار شد.

برای مشاهده عکس ها در ابعاد بزرگتر به روی عکس کلیک نمائید.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28)