گزارش تصویری تشییع پیکر حاج علی ثامنی از جانباختگان فاجعه منا در شلمان
گزارش تصویری تشییع پیکر حاج علی ثامنی از جانباختگان فاجعه منا در شلمان

مراسم تشییع پیکر حاج علی ثامنی از جانباختگان فاجعه منا در لنگرود و شلمان برگزار شد.

برای مشاهده عکس ها در ابعاد بزرگتر به روی عکس کلیک نمائید.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28)