باقرزاده سرپرست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک شد
باقرزاده سرپرست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک شد

رئیس فدراسیون شمشیر بازی تا انتخاب رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به عنوان سرپرست این آکادمی انتخاب شد.

به گزارش لنگرخبر به نقل از سایت کمیته ملی المپیک در این نشست از سوی شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک گزارشاتی در خصوص اجلاس شورای المپیک آسیا در عشق آباد و همچنین حضور نمایندگان و سرپرستان کمیته‌های المپیک در ریو برای اعضای هیئت اجرایی ارائه شد.

در ادامه مقرر شد شرح وظایف ناظرین رشته‌های المپیکی تعیین شوند تا بر اساس آن ناظرین رشته‌های نامزد المپیک مشخص شود.