پیگری دولت صرفا از طریق کنسولی به فاجعه منا، مغایر با فرمان اخیر رهبر انقلاب است
پیگری دولت صرفا از طریق کنسولی به فاجعه منا، مغایر با فرمان اخیر رهبر انقلاب است

رمضانپور دریاسری با بیان اینکه در خصوص پیگیری فاجعه منا هشت اقدام حقوقی در سطح ملی و بین المللی میتوان انجام داد، افزود : اگر دولت بخواهد صرفا از طریق کنسولی به این فاجعه بپردازد این اقدام کاملا با فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب منافات دارد چرا که بحث غرامت تنها یکی از ادعای های مردم ایران خواهد بود.

حمید رمضانپور دریاسری در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر، ضمن ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان فاجعه منا، گفت : باید به مردم حق داد که نه رژیم آل سعود را ببخشند و نه رفتار خصمانه آنان را فراموش کنند.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در خصوص پیگیری فاجعه منا هشت اقدام حقوقی در سطح ملی و بین المللی میتوان انجام داد، افزود : اگر دولت بخواهد صرفا از طریق کنسولی به این فاجعه بپردازد این اقدام کاملا با فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب مغایر است چرا که بحث غرامت تنها یکی از ادعای های مردم ایران خواهد بود.

وی اظهار کرد : با نگاهی گذرا به سابقه عربستان سعودی متوجه می شویم که فاجعه منا نخستین اقدام خصمانه عربستان نبوده و مطمئنا اخرین هتک حرمت نسبت به مردم ایران نیز نخواهد بود.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد : بدون شک اقدامات حقوقی در سطح ملی و بین المللی علیه عربستان سعودی مفید خواهد بود مشروط بر اینکه حرکتی پیرو منویات و مواضع رهبر در قبال آل سعود، پاسخی سخت و خشن را در برداشته باشد.

رمضانپور دریاسری با بیان اینکه حجاج بیت الله الحرام به صورت رسمی و با روادید دولت عربستان وارد این کشور شده اند و مسئولیت مال و جان انها بر عهده عربستان است، گفت : برابر کنوانسیونهای بین المللی علت حادثه و قصور قطعی ماموران ال سعود چه در راه بستن و چه امداد رسانی متعارف مجروحان، مسئولیت حقوقی دولت عربستان را محرز و مسلم میداند و به دلیل حضور ایران و عربستان در دادگاه بین المللی میتوان اقدام به طرح دعوی بین المللی علیه دولت عربستان نمود و علاوه بر محکوم کردن ال سعود و جبران خسارت های مالی، ال سعود را وادار به عذرخواهی از ملت ایران کرد.

وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد : با اجرای طرح دعوی بین المللی علیه ال سعود، ماهیت ضدحقوق بشری این رژیم بر جهانیان ثابت می شود و رییس کانون وکلای دادگستری نیز آمادگی وکلای بین المللی را جهت طرح دعوی حقوق در مجامع بین المللی جهت احقاق حقوق قربانیان منا را رسما اعلام کرده است.