پویش خودجوش “ما از آل سعود نمی گذریم” در حاشیه تشییع پیکر قربانیان منا در لنگرود به روایت تصویر

در حاشیه این تشییع باشکوه، برخی جوانان در حذکتی خودجوش اقدام به راه اندازی پویش “ما از آل سعود نمی گذریم” در این مراسم کردند.

به گزارش لنگرخبر، دوشنبه گذشته پیکر ۵ حاجی قربانی شده فاجعه منا با حضور پرشور مردم در لنگرود تشییع و به خاک سپرده شدند.

در حاشیه این تشییع باشکوه، برخی جوانان در حرکتی خودجوش اقدام به راه اندازی پویش “ما از آل سعود نمی گذریم” در این مراسم کردند.

گزارش تصویری این برنامه به شرح ذیل است:

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17)

1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28) 1 (29) 1 (30) 1 (31) 1 (32)