دست نوشته لاهوتی در مجلس در خصوص برجام

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در جلسه بررسی کلیات طرح برجام در صحن علنی امروز دستوشته ای در خصوص برجام نوشت که توسط عکاس شکار شد.

به گزارش لنگرخبر، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در جلسه بررسی کلیات طرح برجام در صحن علنی امروز دستوشته ای در خصوص برجام نوشت که توسط عکاس شکار شد.

120586_orig