«ربایش و تجاوز به یکی از حجاج» توسط یک عربستانی

پلیس عربستان یک عربستانی را به اتهام تعرض جنسی به یکی از حجاج زن در مکه بازداشت شد!

به گزارش لنگرخبر، به نوشته یکی از روزنامه های عربستانی زن قربانی اهل نیجریه و ۲۳ ساله است.
بر اساس این گزارش ،متهم با اتومبیل خود، زن نیجریه ای را قانع کرد که او را برای ادای طواف به حرم برساند، اما اتومبیل خود را به سوی کوه راند و او را بعد از تهدید به قتل ، مجبوربه استفاده از قرص مواد مخدر استفاده کرد ، سپس به او تعرض کرده و تمام دارایی ها و مدارکش را غارت نمود. وی بعد از تعرض به زن، او را در حالتی وخیم در کوه رها کرد.
زن جوان بعد از پایین آمدن از کوه، علی رغم اوضاع وخیم جسمی و روانی به سوی نزدیک ترین مرکز پلیس رفت و مسوولین پلیس نیز او را به بیمارستان بردند. پلیس بعد ازشناسایی و بازداشت متهم، تحقیقات و بازجویی از وی را ادامه داد.
لازم به ذکر است که متهم پیش از این نیز به اتهام تعرض و جرایم مربوط به مواد مخدر به ۱۳ سال حبس بازداشت شده بود.