پیکر کریم پور و نوربخش در لنگرود تشییع می شود

محمدرضا محمدی افزود : بعد از تشخیص هویت و با رضایت خانواده ها، پیکر این قربانیان عصر امروز سه شنبه در لنگرود و کومله تشییع می شوند و در صورت عدم موافقت تشییع پیکرها روز پنج شنبه انجام میگیرد.

به گزارش لنگرخبر، در آخرین پروازی که از عربستان به ایران نشست پیکر ۲ لنگرودی به نام های ابراهیم کریم پور و بیژن نوربخش نیز در بین قربانیان منا بود.

معاون سیاسی فرماندار لنگرود با تایید این خبر به خبرنگار لنگرخبر گفت : خانواده های این دو حاجی قربانی شده برای شناسایی پیکرها به مرکز استان منتقل شدند.

محمدرضا محمدی افزود : بعد از تشخیص هویت و با رضایت خانواده ها، پیکر این قربانیان عصر امروز سه شنبه در لنگرود و کومله تشییع می شوند و در صورت عدم موافقت تشییع پیکرها روز پنج شنبه انجام میگیرد.

تشییع پیکر این دو حاجی، راس ساعت ۳:۳۰ عصر ار جلوی سپاه ناحیه لنگرود آغاز می شود.

در حادثه منا ۱۱ لنگرودی از ۴۵ حاجی قربانی بی کفایتی آل سعود شدند که تاکنون ۸ پیکر تشییع ولی از ۳ قربانی دیگر تاکنون سازمان حج خبری را اعلام نکرده است.