هیئت رئیسه مجلس برنامه ویژه ای برای تصویب برجام داشت/مصوبه برجام بعد از تایید شورای نگهبان اجرایی می شود/به پیشنهاد های نمایندگان توجهی نشد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر گفت : بعد از تصویب یک فوریتی برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و خودداری از ارسال آن به کمیسیون برجام نشان میداد که هیئت رئیسه مجلس برنامه ویژه ای برای تصویب برجام دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر گفت : بعد از تصویب یک فوریتی برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و خودداری از ارسال آن به کمیسیون برجام نشان میداد که هیئت رئیسه مجلس برنامه ویژه ای برای تصویب برجام دارد.چون می دانستند که اگر به کمیسیون برجام منتقل شود به راحتی نمیتوانند طرح را بدون توجه به پیشنهادات و نظرات تصویب کنند.

دکتر سید حسین نقوی حسینی افزود : طرح بلافاصله در کمیسیون امنیت ملی در طی یک جلسه تصویب و جمع بندی شد و نتیجه آن به هیئت رئیسه ارسال شد و حتی منتظر کمیسیون های فرعی هم نماندندکه بعد از آن در صحن مجلس کلیات برجام تصویب شد .

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا اظهار کرد : علی رغم تهیه بیش از ۲۰۰ پیشنهاد که توسط نمایندگان آماده شده بود ولی به پیشنهادات توجهی نشد که نهایتا طرح در ۲۰ دقیقه موضوع مطرح، قرائت و تصویب شد.

وی با بیان اینکه کمیسیون برجام یک گزارش بسیار دقیق، مستمر و مستدل را ارائه کرد که در آگاهی بخشی یک جامعه نقش بسزایی داشت، اضافه کرد : بعد از گزارش متن کمیسون برجام نتوانستند از دیوار کمیسیون بالابروند و به همین دلیل طرح را به کمیسون برجام ارجاع ندادند چون میدانستند که کمیسون برجام، کمیسیونی نیست که کسی به راحتی از دیوار آن بالا برود و مورد بازیچه قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت : بعد از تفصیل طرح، مجلس گزارشی را برای شورای نگهبان ارسال میکند و در فرصت قانونی به لحاظ عدم مغایرت با طرح و قانونی اساسی مورد بررسی قرار میگیرد که اگر طرح توسط شورای نگهبان تایید شد به مجلس ارسال می شود که مجلس نیز به دولت باید ابلاغ کند و دولت نیز در چارچوب قانون موظف به اجرای برجام است و در صورت ایراد طرح از سوی شورای نگهبان طرح باید در مجلس اصلاح شود.