استقبال‌ معنادار‌ مردم‌ مازندران‌ از روحانی + تصاویر
استقبال‌ معنادار‌ مردم‌ مازندران‌ از روحانی + تصاویر

مردم مازندران در خرداد ۹۲ بیشترین درصد آمار رأی را در کشور حسن روحانی داده بودند اما عملکرد دو ساله دولت تدبیر و امید باعث شده تا از بیش از یک میلیون و صدهزار رای او در مازندران،امروز کمتر از یک درصد از این میزان (کمتر از ۱۱ هزارنفر) به استقبال وی بروند.

مردم مازندران در خرداد ۹۲ بیشترین درصد آمار رأی را در کشور حسن روحانی داده بودند اما عملکرد دو ساله دولت تدبیر و امید باعث شده تا از بیش از یک میلیون و صدهزار رای او در مازندران،امروز کمتر از یک درصد از این میزان (کمتر از ۱۱ هزارنفر) به استقبال وی بروند.

عکس/ استقبال‌ معنادار‌ مردم‌ مازندران‌ از روحانی

عکس/ استقبال‌ معنادار‌ مردم‌ مازندران‌ از روحانی

عکس/ استقبال‌ معنادار‌ مردم‌ مازندران‌ از روحانی

عکس/ استقبال‌ معنادار‌ مردم‌ مازندران‌ از روحانی

عکس/ استقبال‌ معنادار‌ مردم‌ مازندران‌ از روحانی

عکس/ استقبال‌ معنادار‌ مردم‌ مازندران‌ از روحانی