گزارش تصویری سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی در یادواره ۳۸ شهید نیروی انتظامی شهرستان لنگرود

مراسم یادواره ۳۸ شهید نیروی انتظامی شهرستان لنگرود با سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی در مسجدجامع لنگرود برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر، مراسم یادواره ۳۸ شهید نیروی انتظامی شهرستان لنگرود با سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی در مسجدجامع لنگرود برگزار شد.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28)