آیین سنتی علم بندی در آستان سید محمد شلمان برگزار شد+ تصاویر

همزمان با نخستین شب ماه محرم الحرام،آیین سنتی علم بندی در آستان سید محمدشلمان معروف به آقا شیرستون برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر،همزمان با نخستین شب ماه محرم الحرام،آیین سنتی علم بندی در آستان سید محمدشلمان معروف به آقا شیرستون برگزار شد.

قدمت برگزاری مراسم علم بندی در این آستان مقدس به بیش از ۲۵۰ سال بر میگردد که مردم در این مراسم معنوی با بستن تکه پارچه به علم، اقامه عزا و سوگواری پرداخته و در غم شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند.

مراسم محرم الحرام همه ساله به مدت ۱۲ شب آستان مقدس آقا سید محمد شلمان برگزار می شود.

1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (12)