چرا نمایندگان گیلان آرای خود را مخفی می کنند؟!
چرا نمایندگان گیلان آرای خود را مخفی می کنند؟!

نکته جالب اما بررسی رفتار نمایندگان گیلان است چرا که برخی از نمایندگان گیلانی هم از رای مخفی استقبال کرده و تا جایی که خسته بند، نماینده مردم انزلی علناً در گفتگویی اظهار می کند که نماینده ها نباید رای خود به مصوبات مجلس از جمله مخالف یا موافق بودن اعلام کنند!

به گزارش لنگرخبر، در چند روز گذشته بود که پس از کش و قوس های فراوان کلیات و جزئیات طرح بررسی برجام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نکته جالب در تصویب برجام، رای گیری مخفی آن بود که با انتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی همراه شد. علی رغم اینکه رای گیری نمایندگان به صورت مخفی برگزار شد، برخی از نمایندگان مواضع شان را برای مردم تشریح کرده بودند.

اما نمایندگانی دیگری هم بودند که گویا حاضر نشدند مردم و رسانه ها را محرم خود بدانند. این نمایندگان در خصوص برجام به صورت شفاف اعلام نظر نکرده و حتی گاهاً با کلی گویی به نوعی دست به فرافکنی زدند، به طوری که اینگونه به ذهن متبادر می شود که از عواقب این رای هراس دارند.

نکته جالب اما بررسی رفتار نمایندگان گیلان است چرا که برخی از نمایندگان گیلانی هم از رای مخفی استقبال کرده و تا جایی که خسته بند، نماینده مردم انزلی علناً در گفتگویی اظهار می کند که نماینده ها نباید رای خود به مصوبات مجلس از جمله مخالف یا موافق بودن اعلام کنند!

این اظهارات در حالی مطرح می شود که بارها و بارها بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقابل دوربین های خبری رای خود را یا اعلام کرده اند و یا به نمایش گذاشته اند و این حق بدیهی مردم است که بدانند نمایندگان شان در مجلس چه رفتاری از خود در بزنگاه های حساس بروز می دهند.

بی تردید این سوال ممکن است برای هر خواننده و شنونده ای پیش بیاید که اگر نماینده ای فکر می کند رای اش در خصوص برجام درست و منطقی است، پس اصرار بر مخفی ماندن یک رای برای چیست؟

شائبه ای که عدم موضع گیری شفاف نمایندگان مجلس در خصوص رای ای که اعلام کرده اند، به وجود می آورد اینست که این دسته از نمایندگان خواسته اند به نوعی از منافع دو گروه موافق و مخالف در آینده استفاده بهینه را برده و خود را حامی جریان پیروز و یا عاقبت اندیش جا بزنند یا شاید هم مایل نیستند روابط خود را با دولت تیره کنند!