واردات صنایع دستی توجیه اقتصادی و فرهنگی ندارد

نماینده مردم لنگرود درمجلس با بیان اینکه آسیب جدی به صنایع دستی در کشورمان وارد شده است،گفت:صنایع دستی چینی در بازار ما به وفور دیده می‌شود بنابراین دولت باید نگاه به وارادات را کاهش دهد.

یه گزارش لنگرخبر، مهرداد بائوج لاهوتی درباره توسعه صنایع دستی درکشور،خاطر نشان کرد:ما برای  پاسداری از تولید داخلی بویژه درعرصه فرهنگ نباید با واردات محصولات خارجی  کالاهای ایرانی را کمرنگ  کنیم  و این در حالی است که در بازارصنایع دستی به جای اینکه شاهد حضور برندهای داخلی باشیم،انبوهی از کالاهای چینی خودنمایی می کنند.

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یک از بزرگترین خیانت‌ها در تولید داخلی واردات  صنایع دستی است،بنابراین اگرما وارادت را برتولید داخلی در صنایع دستی مقدم بدانیم با دستان خودمان  فرهنگ اصیل کشورمان را مهجور می کنیم.

وی ادامه داد: صنایع دستی نه تنها برای ما تولید ثروت می کند بلکه می تواند به سادگی فرهنگ ما را درعرصه بین الملل صادر کند.

 واردات صنایع  دستی به کشور از مبادی قانونی

بائوج لاهوتی،افزود:صنایع دستی برگرفته ازاصول کاربردی فرهنگی است که می تواند زمینه افزایش  شاخص اقتصادی را فراهم کند،اما ما متاسفانه  با واردات صنایع دستی نمی گذاریم  تولیدکننده  دراین عرصه  ورود کند.

نماینده مردم لنگرود  درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:صنایع ‌دستی  کشورمان  چه از جنس چوبی و مسی و چه از منظر هنر فرش و گلیم  درعرصه بین الملل زبانزد است؛اما متاسفانه هم اکنون ما در عرصه تولید بسیار متزلزل حرکت می کنیم.

وی ادامه داد:کلیات صنایع  دستی وارداتی به کشور سرمنشا قاچاق ندارد،زیرا برخی نیز ازمبادی  قانونی وارد می شوند و ازهمین رو باید ازمسولان ذی ربط  خواست درعملکردشان  تجدیدنظر کنند.

عضوکمیسیون عمران مجلس،یادآورشد :نگاه واردات باید درکشور کاهش پیدا کند،بنابراین اگر تولید داخلی بر واردات مقدم شود به سادگی عرضه و تقاضا در بازار شکل می گیرد.