شهردار! ای جانِ جانان! ، شهر- در باران – خوش است

داوود خانی لنگرودی شعر طنزی را در همین زمینه برای تحریریه لنگرخبر ارسال کرده که در زیر آمده است.

به گزارش لنگرخبر، جمعه و شنبه شاهد بارش شدید باران در شهرستان لنگرود بودیم که موجب آبگرفتگی بسیار زیاد معابر شهری و کوچه ها و … شد.

در این خصوص  داوود خانی لنگرودی شعر طنزی را در همین زمینه برای تریریه لنگرخبر ارسال کرده که در زیر آمده است.

شعر طنز: شهر در باران خوش است!

از: داوود خانی لنگرودی

*

IMG_3175

شهردار! ای جانِ جانان!  شهر در باران خوش است

من فدایت، من تی قربان! شهر در باران خوش است

باغ ملی، جاده ی چمخاله تا آن سوی شهر

خشتِ پل تا سبزه میدان، شهر در باران خوش است

چوله هایی دور میدان ، طولِ شهرِ لنگرود

چاله در عرضِ خیابان، شهر در باران خوش است

دیش ها ی پشت بامِ خانه های دوردست

کوچه های درب و داغان، شهر در باران خوش است

یک مسافر: -مَرد- از شانسِ شما! می بینی اش؟:

پیرهن از آبچَسبان، شهر در باران خوش است

یک نفر هم مطمئنم لنگرودی هست با،

پاچه های خیس تنبان، شهر در باران خوش است

یک نفر هم خسته، انگاری شکسته چتر او

یک نفر هم بسته دکّان، شهر در باران خوش است

سقف ماشین، سطح شهر و سیم برق و سنگ قبر

بهتراست از کومله˚ شلمان ، شهر در باران خوش است…

در چنین وضعی که آقای کحالی، شهردار

بود منشی، گفت: قربان! شهر در باران خوش است

شهردارا! گفت: فرد اول شورای شهر؛

می دَری چاک گریبان؟ شهر در باران خوش است

بعد- شخص دوم شورای شهر آهسته گفت:
خود مرنجان! خود مرنجان!  شهر در باران خوش است

**

شهردار! ای جانِ جانان! ، شهر در باران خوش است

خشتِ پل تا سبزه میدان، شهر در باران خوش است!

 شلمان  ۲۵ مهر ۱۳۹۴

shar dar baran